Doelstelling website

Met mijn website heb ik drie doelen:    -1- Donoren werven “voor al die mensen die na mij komen”  -2- Voorlichting geven    -3- Vernieuwend en inspirerend zijn -1- Donoren Voordat ik getransplanteerd werd ben ik gestart met de actie donerik1000, met als doel het gespreksonderwerp “donorschap” uit de taboesfeer te halen en 1000 donoren te werven. Inmiddels…